Úvod > Produkty > PRODUKTY > Poukážka UpRelax

Poukážka UpRelax na regeneráciu zamestnancov

  • Poukážka UpRelax je špecializovaná na regeneráciu pracovnej sily prostredníctvom kultúrneho a športového vyžitia, 
  • zamestnanci sa môžu zrelaxovať podľa vlastných predstáv v širokej sieti športových a relaxačných zariadení na území celého Slovenska

Prostredníctvom UpRelax môžete

  • zabezpečiť aktívnu a pasívnu regeneráciu Vašich pracovníkov,
  • STIMULOVAŤ Vašich zamestnancov k lepším pracovným výkonom,
  • ODMEŇOVAŤ osobný prínos Vašich zamestnancov, pracovné výsledky, inovatívne riešenia.

Nominálna hodnota a potlač

  • štandard: 2 €, 5 €, 10 €, 20 €,
  • na požiadanie vyrobíme poukážky v akejkoľvek nominálnej hodnote, v rozmedzí od 2 € do 30 €. Odporúčame zaokrúhľovať na celé eurá, napr. 5 €, 10 €, 15 €, 20 €,
  • ak si klient želá, viaceré nominálne hodnoty a rôzne počty poukážok zabalíme do jednej šekovej knižky,
  • kupóny UpRelax dodáme v personalizovanej forme, t.j. potlačené vašim logom, menom firmy, a /alebo zamestnanca, venovaním či iným textom a rozčleniť ich podľa Vašej organizačnej štruktúry.

Darčekové balenie

O všetkých možnostiach darčekového balenia poukážok Vás radi poinformujú naši obchodní zástupcovia alebo naše zákaznícke oddelenie.


Platnosť poukážok

Aktuálne platné poukážky si pozrite tu.


Zmluvné zariadenia

Poukážky UpRelax akceptujú vybrané zmluvné zariadenia na území celej Slovenskej republiky. Zoznam zariadení je k dispozícii každému používateľovi poukážok.

Sieť produktu tvoria prevádzky umožňujúce kultúrne a športové vyžitie, zdravie a mnohé ďalšie zaujímavé aktivity. Sieť je označená nálepkou s logom Up Relax.

Na požiadanie klienta sieť rozšírime o konkrétnu prevádzku.